Aktualności

Zakończyliśmy realizację projektu dla klienta szwedzkiego LKAB w Kirunie.

Projekt był realizowany przez nas w okresie czerwiec 2019- marzec 2021 .
LINTER SA dostarczył ponad 800 ton konstrukcji w tym konstrukcji wielkogabarytowych dla budowy nowego mostu przenośnikowego do transportu surowej rudy żelaza.

Zaprojektowaliśmy kompletny most przenośnikowy , dostarczyliśmy 4 sztuk przenośników taśmowych o łącznej długości ponad 400 mb.
Projekt był wyzwaniem realizacyjnym i logistycznym głównie ze względu na realizację prac montażowych w trudnych warunkach pogodowych i na czynnym obiekcie .