Systemy transportowe

Transport materiałów masowych z zastosowaniem przenośników jest najtańszym i najszybszym sposobem przekazywania materiałów z punktu załadunku do punktu odbioru zapewniającym stały, nieprzerwany strumień transportowanego materiału.

Oferta Grupy Linter to przenośniki:

taśmowe

kubełkowe

zgrzebłowe

ślimakowe

zgarniakowe

grawitacyjne

Połączone ze sobą w kompletny system pozwalają na transport praktycznie każdego materiału na dowolne odległości i pod dowolnym kątem nachylenia.

Nasze systemy transportowe znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu :

przemysł wydobywczy

zarówno w podziemnych zakładach górniczych jak i w kopaniach odkrywkowych

przemysł energetyczny

transport wszelkiego rodzaju paliw od węgla kamiennego przez brunatny po biomasę

składowanie, magazynowanie

place składowe, sortownie, magazyny, zakłady przeróbki mechanicznej kopalin

Dopełnieniem oferty jest produkcja kluczowych podzespołów do przenośników, które wykorzystywane są jako części do budowy kompletnych przenośników jak i jako części zamienne.
Przykłady zastosowań naszych przenośników

Przemysł wydobywczy » podziemne

Przenośniki w transporcie w podziemnych zakładach górniczych charakteryzuje, ze względu na trudne warunki pracy, zwarta, mocna konstrukcja, pozwalająca w małych przestrzeniach wyrobisk górniczych zmieścić urządzenie o długościach przekraczających 1km napędach wielokrotności do 500kW z pełnym funkcjonalnym układem napinania dostosowującym się do zmiennych obciążeń taśmy. Nieduże przestrzenie, kłopotliwy transport elementów przenośników, wymagają aby konstrukcja była bardzo wytrzymała, składała się z elementów niezawodnych odpornych na działanie trudnych warunków górniczych. W kopalniach nie ma możliwości dublowania przenośników (brak redundancji), dlatego ich niezawodność musi być dużo większa niż w innych zastosowaniach.

Przykładowe realizacje i konfiguracje systemów transportowych:

Opis Charakterystyka techniczna Miejsce pracy
System przenośników do jazdy ludzi. System umożliwia transport ludzi w obu kierunkach ułatwiając dojście załogi do miejsca pracy trudnych warunkach. Długość transportowa: 1,5 km
Całkowita moc napędów: 540 kW
Prędkość taśmy; 2m/s
Wydajność: 17 os/min
JSW S.A.
KWK Zofiówka
Przenośnik taśmowy podwieszany przejezdny LPS 800 o szerokości taśmy 800mm.Długość transportowa regulowana do 100m napęd 2x30kW. Przenośnik przemieszcza się za postępem maszyny drążącej/urabiającej. Długość transportowa: 100 m
Całkowita moc napędów: 60 kW
Wydajność: 500 t/h
JSW S.A.
KWK Budryk
System przenośników taśmowych z układem nadążnej głowicy przejezdnej umożliwiający przekazywanie ładunku do kilku urządzeń odbiorczych zgodnie z położeniem głowicy wysypowej. Układ dostosowuje się do zmiennych warunków pracy dostosowując prędkość taśmy do ilości transportowanego materiału. Długość transportowa: 400m
Całkowita moc napędów: 1132kW
Wydajność: 3000 t/h
Prędkość taśmy: do 5 m/s
JSW S.A
KWK Pniówek
System transportu węgla odstawy głównej o wysokiej niezawodności. Wykorzystano hydrauliczne napinanie taśmy o stałej sile napinania, hamulce tarczowe hydrauliczne o regulowanej sile hamowania. Długość transportowa: 3700 m
Moc zainstalowana:2000 kW
Wydajność: do 3000 t/h
LW Bogdanka
System przenośników taśmowych odstawy głównej węgla o łącznej długości 2400 m. Wykorzystano napęd przesypowy, zasobnik taśmy z hydraulicznym napinaniem o stałej sile napinania, hamulce tarczowe hydrauliczne o regulowanej sile hamowania. Długość transportowa: 2400 m
Moc zainstalowana:750 kW
Wydajność: do 2400 t/h
LW Bogdanka
Przenośnik taśmowy z czterobębnowym napędem głównym, zasobnikiem taśmy z napinaniem wciągarkowym Długość transportowa: 1300 m
Moc zainstalowana:1420 kW
Wydajność: do 2000 t/h
TAURON WYDOBYCIE
ZG Sobieski
System przenośników taśmowych odstawy głównej węgla o szerokości taśmy 1600mm i łącznej długości 2800 m. Długość transportowa: 2800 m
Moc zainstalowana:2250 kW
Wydajność: do 4300 t/h
LW Bogdanka

Przemysł wydobywczy » powierzchniowe
Przenośniki powierzchniowe w przemyśle wydobywczym to z jednej strony duże moce i transport na duże odległości (kopalnie odkrywkowe węgla czy surowców mineralnych) z drugiej strony niewielkie odległości i zapewnienie przepływu materiału między wieloma maszynami ciągu technologicznego np. w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, kruszarniach, łamiarniach.

Przykładowe realizacje i konfiguracje systemów:

 Opis  Charakterystyka techniczna  Miejsce pracy
System transportu kruszywa przenośnikami taśmowymi taśmowych o lekkiej konstrukcji łatwej konfiguracji. Przenośniki wyposażone w stacje napinające ciężarowe, głowice wysypowe z podestami obsługowymi, konstrukcje wsporcze napędów. Całość łatwa w montażu i konfiguracji. Długość transportowa: 3600 m
Moc zainstalowana: 521 kW
Wydajność: do 400 t/h
Górażdże S.A.
Górażdze Kruszywa Sp. zo.o.
System transportu kruszywa przenośnikami taśmowymi taśmowych o lekkiej konstrukcji łatwej konfiguracji. Przenośniki wyposażone w stacje napinające ciężarowe, głowice wysypowe z podestami obsługowymi, konstrukcje wsporcze napędów. Całość łatwa w montażu i konfiguracji. Długość transportowa: 3600 m
Moc zainstalowana: 521 kW
Wydajność: do 400 t/h
Górażdże S.A.
Górażdze Kruszywa Sp. zo.o.

Przemysł energetyczny
W przemyśle energetycznym systemy transportu przenośnikami wykorzystywane są w układach podawania paliwa do kotłów w zakładach energetyczny i ciepłowniach oraz lokalnych kotłowniach. W tym zastosowaniu, ze względu na ciągłą i niezawodną pracę przenośniki okazują się niezastąpione. Ze względu na mniejsze ograniczenia przestrzeni istnieje możliwość dublowania linii przenośników co dodatkowo zwiększa niezawodność i daje większy komfort użytkowania. Grupa Linter wykonuje układy transportu w przemyśle energetycznym:

 • transport węgla brunatnego – elektrownie
 • transport biomasy – elektrownie i elektrociepłownie
 • węgla kamiennego – elektrownie elektrociepłownie
 • transport w układach odsiarczania – elektrownie i elektrociepłownie

Przykładowe realizacje i konfiguracje systemów:

 Opis  Charakterystyka techniczna  Miejsce pracy
Modernizacja ciągu przenośników układu nawęglania – Elektrownia Bełchatów – blok 858 MW. Dostosowanie ciągu nawęglania do obowiązujących przepisów BHP, hermetyzacja przesypów, modernizacja napędów jazdy przenośników przejezdnych PGE S.A.
Elektrownia Bełchatów

Składowanie, magazynowanie, place składowe
Duże wydajności, duże możliwości konfiguracji a niekiedy mobilność to cechy przenośników, które są wykorzystywane przy projektowaniu wszelkiego rodzaju magazynów materiałów masowych. Niezależnie od wielkości ziarna transportowanego materiału przenośniki spełniają swoją rolę przenosząc materiał w zadanym kierunku. Na placach składowych czy w magazynach ma zastosowanie wiele typów przenośników i urządzeń pomocniczych.

Podstawowe to:

 • przenośniki stacjonarne – na stałe związane z gruntem lub konstrukcją;
 • przenośniki przejezdne – o konstrukcji pozwalającej na przemieszczenie przy pomocy własnego napędu lub przestawiane z udziałem innych urządzeń pomocniczych;
 • zsuwnie – jako urządzenia dodatkowe łączące przenośniki lub urządzenia w ciągu transportowym, pozwalające na łagodne przekazanie materiału pomiędzy urządzeniami;
 • wózki zrzutowe – urządzenia przejezdne, często z własnym napędem, pozwalające na rozładowanie materiału z przenośnika praktycznie w dowolnym jego punkcie;
 • pługi zrzutowe – urządzenia stacjonarne pozwalające na rozładunek materiału w środkowej części przenośnika bez konieczności przerywania jego biegu;
 • zbiorniki, silosy, bunkry – jako elementy dodatkowe, buforujące, zapewniające ciągłość pracy układu i dodatkowe możliwości magazynowania.

Przykładowe realizacje i konfiguracje systemów:

 Opis  Charakterystyka techniczna  Miejsce pracy
Linia transportu nawozów sztucznych układ magazynowania i pakowania. Długość transportowa: 69 m
Moc zainstalowana: 18 kW
Wydajność: do 25 t/h
Wysokość podnoszenia: 21m
Grupa Azoty S.A.
ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
Przykładowe charakterystyki naszych urządzeń

Projektujemy i wykonujemy przenośniki zgodnie z wymaganiami klienta. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę przenośników o parametrach standardowych. W przypadkach szczególnych możliwe jest wykonanie przenośnika wykraczające poza poniższe charakterystyki.

Przenośniki taśmowe charakterystyka dla wykonań standardowych.
Długość przenośnika do 3000 m.
Szerokość taśmy 400-1800 mm
Prędkość taśmy 0-6m/s
Wydajność 0-6000 t/h
Kąt nachylenia taśmy:

 • do 16st dla taśmy płaskiej;
 • do 45 st dla taśmy progowej
 • do 90 st dla taśmy progowej z burtami

Moc zainstalowanego napędu głównego do 4x500kW.
Temperatura pracy od -30 do +40 st. C.
Trwałość konstrukcji do 50 000 h.

Przenośniki kubełkowe (elewatorowe) charakterystyka dla wykonań standardowych.
Długość przenośnika (wysokość) do 40 m.
Szerokość taśmy 200-800 mm
Prędkość taśmy 0-2m/s
Wydajność 0-250 t/h
Moc zainstalowanego napędu głównego do 45 kW.
Temperatura pracy od -30 do +40 st. C.
Trwałość konstrukcji do 50 000 h.

Przenośniki i wygarniacze zgrzebłowe charakterystyka dla wykonań standardowych.
Długość przenośnika do 150 m.
Szerokość rynny przenośnika do 2400 mm
Prędkość zgrzebła: 0-2m/s
Wydajność 0-3000 t/h
Moc zainstalowanego napędu głównego do 2×55 kW.
Temperatura pracy od -30 do +40 st. C.
Trwałość konstrukcji do 50 000 h.