Biuro projektów

Kwalifikacje i doświadczenie w projektowaniu systemów transportowych i kompletnych linii technologicznych pozwalają nam na realizację złożonych zadań wymagających współpracy i koordynacji międzybranżowej od projektu przez wykonanie do przekazania gotowego obiektu do użytkownika (formuła EPC).

We współpracy z lokalnymi podwykonawcami oferujemy projekty wielobranżowe w pełnym zakresie branż: branża mechaniczna, budowlana i elektryczna.

Biuro posiada doświadczenie w opracowaniu projektów :

systemów transportu przenośnikami

zakładów mechanicznej przeróbki kopalin

maszyn i urządzeń wykorzystywanych w tych technologiach

Oferta Biura to:

projekty wstępne

projekty przetargowe

projekty wykonawcze, warsztatowe

opracowywanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń

opracowywanie dokumentacji dopuszczeniowej i do certyfikacji