Urządzenia do wzbogacania

i przeróbki minerałów

LINTER S.A. posiada  posiada doświadczenie w opracowaniu złożonych technologii oraz realizacji produkcji dla zakładów mechanicznej przeróbki węgla  i systemów maszyn  i urządzeń  używanych  w tych technologiach takich jak:

 • wzbogacalniki zawiesinowe,
 • osadzarki grawitacyjne,
 • odmulniki,
 • linie przygotowania i regeneracji cieczy ciężkich,
 • zaawansowane technologicznie prasy filtracyjne
Wzbogacalniki

Wzbogacalniki zawiesinowe typu DISA przeznaczone są do wzbogacania w cieczy ciężkiej (np.: magnetytowej) i pracują na zasadzie wykorzystywania zjawiska pływania po powierzchni cieczy ziarn o ciężarze właściwym mniejszym od jej ciężaru właściwego oraz tonięcia w niej ziarn o ciężarze właściwym większym od ciężaru właściwego cieczy.

Przedmiotowe wzbogacalniki znajdują zastosowanie przede wszystkim w zakładach przeróbki mechanicznej węgla.

Działanie wzbogacalnika cieczy ciężkiej zawiesinowej DISA polega na tym, że nadawa kierowana do wzbogacalnika ulega wewnątrz koryta roboczego z cieczą ciężką rozdziałowi na frakcję pływającą i tonącą. Frakcja pływająca przesuwa się z prądem cieczy ciężkiej w kierunku przelewu, gdzie przy pomocy wygarniacza kierowana jest na zewnątrz wzbogacalnika. Natomiast frakcja tonąca po opadnięciu do przegród koła wynoszącego wyniesiona zostaje na pewną wysokość. Po przekroczeniu przez materiał znajdujący się w kole wynoszącym naturalnego kąta zsypu, następuje jego zsuwanie do zsuwni odprowadzającej frakcję tonącą, za pomocą, której odprowadzany jest również na zewnątrz wzbogacalnika.

Wzbogacalnik zawiesinowe typu DISA produkowane są jako: dwuproduktowe lub trójproduktowe i przeznaczone są do wzbogacania klasy ziarnowej 200 – 20(16) mm.

wzbogacalnik_disa2_1 wzbogacalnik_disa2_2
 wzbogacalnik_disa2_3  wzbogacalnik_disa2_4
Prasy filtracyjne

Prasa filtracyjna jest urządzeniem o charakterze specjalnym przeznaczonym do mechanicznego wydzielania (odwadniania) części stałych z wszelkiego rodzaju zawiesin.
Produkowane prasy filtracyjne komorowe służą do odwadniania osadów technologicznych oraz ścieków w różnych dziedzinach przemysłu:

 • w przemyśle chemicznym w procesach technologicznych,
 • w metalurgii do odwadniania rud i koncentratów,
 • w ciepłownictwie w procesach odsiarczania spalin,
 • w górnictwie do odwadniania mułów poflotacyjnych i odpadów,
 • w oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz ścieków przemysłowych pogalwanicznych, itp,
 • w innych procesach technologicznych, wymagających odwadniania.

Standardowe wykonanie prasy filtracyjnej obejmuje:

 • konstrukcję nośną prasy z siłownikiem hydraulicznym,
 • pakiet filtracyjny polipropylenowy z kompletem tkanin filtracyjnych,
 • agregat hydrauliczny,
 • układ zasilania i sterowania prasy

Cykl pracy prasy zaczyna ściśniecie płyt filtracyjnych (zamknięcie prasy), po którym prasa jest gotowa do wtłaczania osadu do przestrzeni stałych na stanowiące przegrodę tkaniny filtracyjne, natomiast filtrat (odciek) odprowadzany jest z prasy centralnie kolektorem zbiorczym lub indywidualnie z każdej płyty. Po wypełnieniu przestrzeni międzypłytowych (komór) osadem, tzw. plackiem filtracyjnym, i usunięciu sprężonym powietrzem z kolektora doprowadzającego pozostałości podawanych osadów następuje rozwarcie płyt filtracyjnych. W czasie rozwierania płyt dzięki powrotnemu ruchowi tłoka głównego siłownika hydraulicznego sprzęgnięta z nim głowica ruchoma powraca do położenia wyjściowego.

Po ustaleniu ruchu głowicy ruchomej następuje rozsuwanie płyt za pomocą specjalnych wózków i kolejne ich opróżnianie tj. opadanie placków filtracyjnych z komór między płytowych na zbiorczy przenośnik taśmowy lub do kontenera. Po całkowitym rozładowaniu całej prasy kończy się cykl pracy i prasa jest gotowa do rozpoczęcia nowego cyklu.

Dodatkowe na życzenie klienta prasy mogą być wyposażone w:

 • układ pompowania osadu,
 • klapy uchylne z napędem,
 • odbiór osadu – kontenerem stacjonarnym lub samojezdnym, przenośnikiem taśmowym,
 • układ przemywania tkanin filtracyjnych,
 • mikroprocesorowy układ sterowania.

 

prasa_filtracyjna_1 prasa_filtracyjna_2
 prasa_filtracyjna_3  prasa_filtracyjna_4
 prasa_filtracyjna_5
 prasa_filtracyjna_6  prasa_filtracyjna_7
prasa_filtracyjna_8
Osadzarki

Osadzarki przeznaczone są do wzbogacania węgla oraz innych minerałów użytecznych w zakładach przeróbczych. Wzbogacanie w osadzarce polega na grawitacyjnym rozdziale np.: węgla w pulsującym ośrodku wodnym na frakcje wg gęstości:

 • lekką tj. koncentrat wzbogacanego węgla,
 • ciężką tj. odpady względnie produkt pośredni

Pod względem klasy ziarnowej wzbogacanego węgla produkowane są następujące typy osadzarek.

 • osadzarki miałowe – przeznaczone do wzbogacania drobnoziarnistego węgla w zakładach przeróbczych o granulacji 30/20÷0,5 mm
 • osadzarki średnioziarnowe – przeznaczone do wzbogacania drobnoziarnistego węgla w zakładach przeróbczych o granulacji 70/50÷0,5 mm.
 • osadzarki ziarnowe – przeznaczone do wzbogacania drobnoziarnistego węgla w zakładach przeróbczych o granulacji 120-20/10 mm.

 

osadzarka_1 osadzarka_2
osadzarka_3 osadzarka_4
osadzarka_5
Podnośniki kubełkowe

Podnośnik kubełkowe służą do pionowego transportu materiałów sypkich oraz ziarnistych i mają zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu:

 • w zakładach przeróbki mechanicznej węgla służą jako urządzenie transportujące i odwadniające produkty z osadzarek,
 • w ciepłowniach i elektrociepłowniach – transport węgla w instalacjach nawęglania,
 • do transportu wszystkich rodzajów nasion, materiałów sypkich i biomasy,

Standardowe wielkości produkowanych podnośników kubełkowych odwadniających są następujące:

 • B-630mm
 • B-800mm
 • B-1000mm

Podnośniki kubełkowe wykonane w naszym zakładzie to urządzenia uwzględniające różnorodne ich zastosowania, charakteryzują się  trwałością  i niezawodnością.

podnosnik_kubelkowy_1