Polityka jakości

          Miarą naszej działalności w kwestii jakości jest ocena naszych klientów. Jakość nie jest dziełem przypadku. Jakość oznacza coś więcej niż jakość produktu przy dostawie.

          Jakość powstaje, gdy wszyscy pracownicy naszego przedsiębiorstwa spełniają poczynione ustalenia. Rozpoczyna się w identyfikacji potrzeb klienta, kontynuuje w opracowaniu zleceń, zakupie, produkcji i dostawie.

          W sensie kompleksowego zrozumienia jakości naszym celem jest dostarczenie odbiorcom wyrobów spełniających ustalone wymagania
i przekraczające oczekiwania klientów.

          Stale rosnące wymagania rynkowe zmuszają nas do jakości bez kompromisów. Każdy nasz pracownik jest świadomy tego zobowiązania.
Podstawą naszej filozofii jakości jest zasada ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, stanowiąca metodę osiągania założonych celów. Odbywa się to poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, intensywnych szkoleń oraz kreatywność każdego pracownika.

          W tym rozumieniu jakości chcemy być postrzegani na rynku jako kompetentny dostawca. Jednym ze środków zapewniania jakości jest dokładne przygotowanie procesów produkcyjnych ich nadzorowanie i kontrola. Doświadczenie w zakresie produkcji krążników i elementów taśmociągów pozwalają nam osiągnąć założone cele, którymi są:

  • dyspozycyjność dla klienta,
  • oferowanie usług i wyrobów o najwyższym poziomie,
  • ciągłe poszerzanie asortymentu produkcji,
  • ciągła modernizacja infrastruktury i wyposażenia,
  • ustawiczne doskonalenie personelu,

          Naszym celem jest zaspokojenie zapotrzebowania klienta na pewność, niezawodność i komfort. Zadowolenie każdego naszego klienta stawiamy na pierwszym miejscu i ono jest niezbędnym warunkiem trwałego powodzenia firmy
i utrzymania opinii partnera godnego zaufania.

Wolbrom, 25.11.2020r.

Przykłady posiadanych przez nas certyfikatów :