Politika kvalitete

Za naše Klijente dovoljno dobro je isključivo to, što je najbolje. Zato nikad ne ustajemo od podizanja našeg standarda kvalitete. Cilj postizanja najbolje kvalitete proizvoda zahtjeva uvođenje stalne kontrole proizvodnog procesa prema PN ISO 9001 i suradnju sa priznatim jedinicama za certifikaciju.

Firme, koje su dio Grupe LINTER ispunjuju sve zahtjeve vezane sa projektiranjem, proizvodnjom, montažom te servisiranjem, koje su navedene u certifikatu sistema menadžmenta kvalitete ISO 9001.

Širok dijapazon naše Grupe je prije svega namjenjen rudnicima.

Firme Linter Group surađuju sa ključnim klijentima – liderima svojih branša, što prouzrokuje poštovanje restriktnih zahtjeva obezbjeđenja najviše kvalitete – ispunjvanje zahtjeva nije više cilj – ovo je standard.

Primjer certifikata koje posjedujemo :