Transportni sistemi

Transport masa materijala sa primjenom transportera je najjeftiniji i najbrži način prijenosa materijala sa mjesta utovara do mjesta prijema, koji obezbjeđuje konstantan, neprekidan tok transportovanog materijala.

U ponudi Grupe Linter nalaze se transporteri:

trakasti

pužasti

vertikalni

hranilice

grabuljasti

gravitacijski

Povezane međusobno u veći sistem omogućavaju transport skoro svakog materijala na izabranu razdaljinu i pod izabranim uglom.

Naši transportni sistemi se primjenjuju u mnogobrojnim granama privrede:

rudarstvo

u podzemnom rudarstvu, kao što u površinskom rudarstvu

energetika

Transport svih vrsta goriva – kamenog i mrkog ulja te biomase

skladištenje, magaziniranje

mjesta skladištenja, sortirana, magacini, pogodni za mehaničku preradu iskopina

Dopuna naše ponude je proizvodnja ključnih podsklopova za transportere, koji se primjenjuju kao dijelovi za sastavljanje kompletnih transportera te kao rezervni dijelovii.
Primer karakteristika naših uređaja

Projektiramo i izrađujemo transportere sukladno zahtjevima klijenata. Svakoj zadaći prilazimo na individualan način. Niže prikazujemo kratku karakteristiku transportera standardnih parametara. U posebnim slučajevima postoji mogućnost izrade transportera sa prekoračenjem dole navedenih karakteristika.

Trakasti transporteri – karakteristike standardne izvjedbe.
Dužina transportera do 3000 m.
Širina trake 400-1800 mm
Brzina trake 0-6m/s
Efikasnost 0-6000 t/h
Ugao nagiba trake:

  • do 16st za ravnu traku;
  • do 45 st za krajnju traku;
  • do 90 st za krajnju traku sa prečkama.

Snaga ugrađenog pogona je 4x500kW.
Temperatura rada od -30 do +40 st. C.
Trajnost konstrukcije do 50 000 h.

Vertikalni transporteri (lift) – karakteristike standardne izvjedbe.
Dužina transportera (visina) do 40 m.
Širina trake 200-800 mm
Brzina trake 0-2m/s
Efikasnost 0-250 t/h
Snaga instaliranog glavnog pogona do 45 kW.
Temperatura rada od -30 do +40 st. C.
Trajnost konstrukcije do 50 000 h.

Grabuljasti transporteri i hranilice – karakteristike standardne izvjedbe.
Dužina transportera do 150 m.
Širina korita transportera do 2400 mm
Brzina grabulje: 0-2m/s
Efikasnost 0-3000 t/h
Snaga instaliranog glavnog pogona do 2×55 kW.
Temperatura rada od -30 do +40 st. C.
Trajnost konstrukcije do 50 000 h.