Projektni Biro

Kvalifikacije i iskustvo u projektiranju transportnih sistema i kompletnih tehnoloških linija omogućavaju nam realizaciju kompleksnih zadataka, koje zahtjevaju suradnju i koordinaciju između nekoliko branša od izrade projekta kroz izvođenje do završnog prijema gotovog objekta od strane korisnika (formula EPC).

Uz suradnju sa lokalnim podizvođačima nudimo projekte utemeljene u više branša, u punom diapazonu branša: mašinske, građevinske i električne.

Biro posjeduje iskustvo u izradi projekata:

sistema transporta i odvoza

sklopova za mehaničku preradu iskopina

mašina i uređaja za navedene tehnologije

Ponuda biroa obuhvaća:

uvodni projekat

tenderski projekat

radionički projekat i projekat izrade

izrada tehničke dokumentacije mašina i uređaja

izrada dokumentacije za dozvole i certifikate