Galeria realizacji

Budowa mostu przenośnikowego obiekt nr 3.8.1. - KWK Chwałowice / 2019-2021

Budowa odstawy taśmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacją załadowczą z możliwością załadunku na samochody - KWK Janina/ 2018-2019

Dostawa sepratorów DISA dla ZPMW Bogdanka - 2013-2014

Modernizacja układu przenośników - Grupa Azoty - Zakłady Azotowe Kędzierzyn Koźle 2019

Budowa linii do chłodzenia prętów stalowych - HSJ Stalowa Wola, 2019

Wymiana mostu przenośnikowego odstawy surowej rudy żelaza - LKAB, Szwecja 2019-2020

Projekt wymiany przesiewacza o wydajności 300 t/h do instalacji fosforytów - OCP SA, Maroko 2018

Projekt wymiany silników asynchronicznych z urządzeniami towarzyszącymi - Cementownia ELMA-LABIOD, Algieria 2019