Dotacje

Firma Linter SA w latach 2010-2014 zrealizowała projekt PO IG 1.4-4.1 pod nazwą :

„Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników do produkcji w firmie Linter SA”

Wartość projektu : 19 945 452,62 PLN
Udział Unii Europejskiej  : 7 791 026,32 PLN

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Więcej informacji na temat funduszy unijnych na stronach :