Aktualności

Zakończenie realizacji kontraktu dla ZGH “Bolesław” S.A. w Bukownie.

W grudniu 2016 LINTER S.A. – zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończył realizację kontraktu – Transport odpadu dla zakładu przerobu odpadów poflotacyjnych dla ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie.
Zakończony projekt stanowi naszą kolejną realizację w zakresie projektowania i realizacji dostaw systemów transportu dedykowanych dla instalacji powierzchniowych. Wykonanie kolejnego zadania w formule EPC pozwala nam na poszerzanie naszych kompetencji w tym zakresie.