Aktualności

Budowa odstawy taśmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacją załadowczą, z możliwością załadunku kamienia do wagonów i samochodów w Zakładzie Janina w Libiążu (Etap II) dla TAURON Wydobycie S.A

W ramach kontraktu LINTER wykonuje zadanie wielobranżowe w zakresie modernizacji sposobu zwałowania miału i transportu węgla do zbiornika sprzedaży drobnicowej.

Zakres prac LINTER to:

  • zapewnienie ciągłości produkcji zakładu przeróbki na czas budowy poprzez zastosowanie systemu transportu przenośnikami mobilnymi,
  • budowa nowego mostu i dwóch przenośników posadowionych na nim, jeden z przenośników z wózkiem zrzutowym dwustronnym zapewniającym równomierny rozłożenie ładunku na plac składowy,
  • modernizacja stacji przesypowej (budowa nowych stropów dla zabudowy napędów przenośników, poszerzenie i wydłużenie stacji),
  • budowa węzłów przesypowych,
  • wykonanie infrastruktury technicznej (instalacje centralnego ogrzewania, instalacja wody pitnej i przeciwpożarowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej  i sterowniczej, place i drogi)

Planowany termin zakończenia prac i przekazania inwestycji użytkownikowi 02.2018