Novosti

Konstrukcija odvoznog trakastog transportera za kamenje sa magacinskim spremnikom i stanicom za utovar kamenja u vagonete i vozila u Preduzeću Janina u Libiążu (Etapa II) za TAURON Wydobycie S.A

Shodno ugovoru LINTER izvodi zadatak zavnovan na više branša, a koji obuhvaća modernizaciju načina skladištenja taloga te transporta uglja u spremnik za sitan komad.

Opseg radova LINTER obuhvaća:

  • obezbjeđenje konstantne proizvodnje pogona prerade za vrijeme izgradnje zahvaljujući primjeni sistema transporta pokretnim transporterima,
  • izgradnju novog mosta i dva nova transportera na njemu, jedan od transportera sa isipnim dvostranim kolicima, koje obezbjeđuju ravnomjeran raspored utovarenog materijala na mjesto skladištenja.
  • Modernizacija presipne stanice (izgradnja novih krovina za instalaciju pogona transportera, proširenje i produženje stanica),
  • izgradnja presipnih čvorova,
  • izgradnja tehničke infrastrukture (instalacije centralnog grijanja, instalacija pitke vode, protivpožarna instalacija, kanalizacija, kišna kanalizacija, elektroenergetska instalacija i instalacija upravljanja, placevi i putevi).

Planiran rok završetka radova i prijema investicije od strane korisnika: 02.2018