Aktualności

PAIH FORUM BIZNESU 2022, Warszawa

W dniu 5 października 2022 uczestniczyliśmy w trzeciej edycji PAIH Forum Biznesu 2022 – cyklicznym wydarzeniu organizowanym przez Polski Fundusz Rozwoju/PAIH.

Podczas wydarzenia mieliśmy możliwość wzięcia udziału w warsztatach, panelach, odbycia spotkań z przedstawicielami Zagranicznych Biur Handlowych PAIH.

Spotkania i zaprezentowanie oferty spółek wchodzących w skład Grupy LINTER, pozwoliły nam wzmocnić nasze relacje z partnerami w krajach, do których eksportujemy nasze produkty i usługi, a także pozyskać nowe kontakty handlowe na perspektywicznych dla nas rynkach eksportowych.