Aktualności

WYKONANIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ DO WYDOBYCIA I SORTOWANIA KRUSZYWA NATURALNEGO WRAZ Z INSTALACJĄ, ROZRUCHEM I SZKOLENIEM PERSONELU

Aktualnie nasza firma uczestniczy w realizacji projektu :
WYKONANIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ DO WYDOBYCIA I SORTOWANIA KRUSZYWA NATURALNEGO WRAZ Z INSTALACJĄ, ROZRUCHEM I SZKOLENIEM PERSONELU
dla klienta Lubuskie Kruszywa Sp.z o.o.

Kopalnia w Chojnowie realizowana jest w ramach projektu unijnego ” Zakład górniczy kopalni kruszywa o wysokiej efektywności kosztowej i środowiskowej”

LINTER SA odpowiada za wykonanie niezbędnych robót fundamentowych i budowlanych, zaprojektowanie i wykonanie urządzeń linii technologicznej.
Doprowadzenie zakładu wydobywczego do osiągnięcia wymaganych parametrów wydajnościowych kompletnej linii w nowo powstałej kopalni żwiru i piasku,
a w zakres dostaw i montażu wchodzą m.in :

– koparka ssąco – transportująca z pompą o wydajności 1600m3/h
– dwupokładowe eliptyczne przesiewacze wibracyjne i odwadniające przesiewacze wibracyjne,
– aqamator,
– osadzarka Allmineral (ALLJIG Typ G/F – 2500 x 2000).
– MRÓWKA ( innowacyjne urządzenie ( mobilny odwadniacz kołowy ze skrzynią rozprężną), które po raz pierwszy zostało opracowane i dostarczone do tego typu zakładów wydobywczych na świecie)
– 13 przenośników taśmowych o łącznej długości 880 metrów w tym dwóch zakrężnych

Uruchomienie kompletnej linii technologicznej jest przewidziane na wrzesień br.