Aktualności

Dostawa i montaż urządzeń urabiania i transportu kredy w kopalni Chełm

Linter S.A. podpisał kontrakt na realizację dla CEMEX Polska Sp. z o.o. Inwestycji pn.”Dostawa i montaż urządzeń urabiania i transportu kredy w kopalni Chełm”.

Inwestycja w swoim zakresie obejmuje dostawę i montaż koparek czerpakowych, przenośników taśmowych przejezdnych oraz przenośników taśmowych stacjonarnych o łącznej długości 2 700 mb wraz z konstrukcją stalową mostów przenośnikowych. Termin realizacji Inwestycji to 2021 -2022.