Aktualności

Transport odpadu dla zakładu przerobu odpadów poflotacyjnych dla ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie

W ramach kontraktu LINTER wykonuje zadanie wielobranżowe w zakresie dostawy wraz z projektem i zabudową urządzeń transportu w formule klucz (EPC).

Zakres prac LINTER to:

 • Wykonanie projektów technicznych w branżach: budowlanej, mechanicznej i elektrycznej dla zakresu:
  – transportu nadawy do stacji załadowczej,
  – transportu zagęszczonego odpadu z flotacji
 • Wykonanie projektu technicznego elektrycznego układu zasilania dla transportu nadawy oraz transportu zagęszczonego odpadu obejmującego:
  – kontenerową stację transformatorowo – rozdzielczą 30/0,5kV,
  – trasę kablową dla transportu nadawy z doborem kabli i sposobem ich ułożenia,
  – trasę kablową dla transportu zagęszczonego odpadu nadawy z doborem kabli i sposobem ich ułożenia,
  – rozdzielnice polowe 500V i 400/230V do zasilania urządzeń pomocniczych,
  – instalacja oświetlenia terenu i uziemienia ochronnego,
 • Wykonanie, dostawa, montaż, zabudowa i uruchomienie kompletnych ciągów transportowych we wszystkich branżach.

Planowany termin zakończenia prac i przekazania inwestycji użytkownikowi 12.2016