Завршена реализација уговора са ЗГХ “Болеслав” С.А. у Буковну.

Завршена реализација уговора са ЗГХ “Болеслав” С.А. у Буковну.

НОВОСТИ У децембру 2016 ЛИНТЕР С.А. – сукладно предвиђеном хармонограму завршио реализацију уговора – Транспорт отпада за погон прераде флотацијског отпада за ЗГХ „Бослеслав” С.А. у Буковну..Завршен пројекат је наша следећа реализација у опсегу пројектовања те...

Конструкција одвозног тракастог транспортера за камење са магацинским спремником и станицом за утовар камења у вагонете и возила у Предузећу Јанина у Либионжу (Етапа 2) за ТАУРОН Експлоатација С.А

НОВОСТИ Сходно уговору ЛИНТЕР изводи задатак завнован на више бранша, а који обухвата модернизацију начина складиштења талога те транспорта угља у спремник за ситан комад. Опсег радова ЛИНТЕР обухвата: обезбеђење константне производње погона прераде за вриеме изградње...