Конструкција одвозног тракастог транспортера за камење са магацинским спремником и станицом за утовар камења у вагонете и возила у Предузећу Јанина у Либионжу (Етапа 2) за ТАУРОН Експлоатација С.А

НОВОСТИ Сходно уговору ЛИНТЕР изводи задатак завнован на више бранша, а који обухвата модернизацију начина складиштења талога те транспорта угља у спремник за ситан комад. Опсег радова ЛИНТЕР обухвата: обезбеђење константне производње погона прераде за вриеме изградње...