НОВОСТИ

Завршена реализација уговора са ЗГХ “Болеслав” С.А. у Буковну.

У децембру 2016 ЛИНТЕР С.А. – сукладно предвиђеном хармонограму завршио реализацију уговора – Транспорт отпада за погон прераде флотацијског отпада за ЗГХ „Бослеслав” С.А. у Буковну..
Завршен пројекат је наша следећа реализација у опсегу пројектовања те реализације допреме транспортних система намењених за површинске инсталације. Изведба следећег задатка у ЕПЦ формули омогућило нама да проширимо наше компетенције у том оквиру.