НОВОСТИ

Конструкција одвозног тракастог транспортера за камење са магацинским спремником и станицом за утовар камења у вагонете и возила у Предузећу Јанина у Либионжу (Етапа 2) за ТАУРОН Експлоатација С.А

Сходно уговору ЛИНТЕР изводи задатак завнован на више бранша, а који обухвата модернизацију начина складиштења талога те транспорта угља у спремник за ситан комад.

Опсег радова ЛИНТЕР обухвата:

  • обезбеђење константне производње погона прераде за вриеме изградње захваљујући примени система транспорта покретним транспортерима,
  • изградњу новог моста и два нова транспортера на њему, један од транспортера са исипним двостраним колицима, које обезбеђују равномеран распоред утовареног материјала на место складиштења.
  • Модернизација пресипне станице (изградња нових кровина за инсталацију погона транспортера, проширење и продужење станица),
  • изградња пресипних чворова,
  • изградња техничке инфраструктуре (инсталације централног грејања, инсталација питке воде, противпожарна инсталација, канализација, кишна канализација, електроенергетска инсталација и инсталација управљања, плацеви и путеви).

Планиран рок завршетка радова и пријема инвестиције од стране корисника: 02.2018