УРЕЂАЈИ ЗА ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ И ПРЕРАДУ МАТЕРИЈАЛА

ЛИНТЕР С.А. посеђује искуство у изради сложених технологија и реализацији производње за погоне механичке обраде угља, а такође система машина и уређаја, које се користе у споменутим технологијама, као што су:

 • оплемењивачи тачности,
 • гравитациони таложници,
 • одмуљивачи,
 • линије припреме и регенерације тешких течности,
 • технолошки напредне филтрационе пресе.
Оплемењивачи

Оплемењивачи течности типа ДИСА су намењени за оплемењивање тешких течности (нпр. Које садрже магнетит) и раде по принципу примене појаве пловљења по првшини течности зрна тежине мање од тежине течности, како и топљења зрна, која су тежа од тежине течности.
Наведени оплемењивачи се примењују пре свега у предузећима за механичку прераду угља.
Рад оплемењивача тешких течности ДИСА је заснован на принципу према којем материјал, који је усмерен у оплемењивач унутар радног корита са тешком течношћу подељен је на фракцију која плута и која тоне. Плутајућа фракција помера се са струјањем тешке течности у одређеном смеру, где уз помоћ додавача усмерава се изван оплемењивача, док фракција, која тоне, након слегнућа у преградама ротора подиже се на одређену висину- Након прекорачења природног угла пресипа од стране подизаног материјала, исти клизи у засун, који одводи тешку фракцију и на тај начин је отклоњена из оплемењивача.
Оплемењивач типа ДИСА производи се као: уређај са два или три производа намењен за оплемењување класе зрна 200-20(15) мм.

Филтрирајућа преса

Филтрирајућа преса је уређај специјалне примене намењен за механичку поделу (одводњавање) чврстих комада из сваке врсте течности.
Произведене филтрирајуће пресе са коморама примјењују се за одводњавање технолошког муља и отпадних вода у различитим гранама привреде:

 • у хемијској индустрији у технолошким процесима,
 • у металуригиији за одводњавање руда и концентрата,
 • у топлотној енергетици за уклањање сумпора из издувних гасова,
 • у рударству за одводњавање муља након флотације те отпада,
 • у погонима за прочишћавање отпадних комуналних вода и привредних вода и сл.
 • У другим технолошким процесима, који захтјевају одводњавање.

Стандардна израда филтрирајуће пресе , која захтева одводњавање:

 • носива конструкција пресе са хидрауличним цилиндром,
 • филтрирајући пакет од полипропилена са комплетом филтрурајућом тканином,
 • хидраулични агрегат,
 • систем напајања и управљања пресом.

Циклус рада пресе почиње стискањем филтрирајућих плоча (затварање пресе) након чега преса је спремна за точење муља у резервоар на филтрирајуће тканине, које врше улогу преграда, док филтрат (процурне воде) одвођен је из пресе на централан начин сабирним колектором или на индивидуалан начин са сваке плоче. Након напиуњења резервоара међу плочама (комора) муљем, ткз. филтрирајућим улошкама, и отклоњењу помоћу компримованог ваздуха из колектора остатака муља, филтрирајуће плоче се отварају. За време отварања плоча захваљујући повратном кретању главног клипа хидрауличног цилиндра, главчина која је са њим повезана враћа се у првобитан положај.
Након одређивања кретања мобилне главчине плоче се помјерају помоћу специјалних колица и следи сљедеће пражњење истих, тј. отклањање филтрирајућих улошки из комора међу плочама на сабирни тракасти транспортер или у контејнер. Након целокупног растерећења целе пресе завршава се циклус рада и преса је спремна за почетак новог циклуса.

Накнадно на захтев клијента пресе се може опремити са:

 • саставом пумпања муља,
 • помичним клапнама са погоном,
 • одвозем муља – стацјонарним контејнером или самопомичним контејнером, тракастим транспортером,
 • системом прања филлтрацијских тканина
 • микропроцерским системом управљања.
prasa_filtracyjna_1 prasa_filtracyjna_2
 prasa_filtracyjna_3  prasa_filtracyjna_4
 prasa_filtracyjna_5
 prasa_filtracyjna_6  prasa_filtracyjna_7
prasa_filtracyjna_8
Замуљивач

Замуљивачи су намењени за оплемењивање угља и других примењивих минерала у погонима за прераду. Оплемењивање у замуљивачу заснива се на гравитационој подели нпр. угља у пулсирајућем воденом центру на фракције према густини:

 • лака, тј. концентрат оплемењеног угља,
 • тешка, тј.отпад односно производ,

Према класи зрна оплемењиваног угља производе се следећи типови замуљивача.

 • Замуљивачи ситног материјала – намјењени за ситно зрно у погонима за прераду гранулата 30/20÷0,5 мм
 • Замуљивачи средњег материјала – намјењени за ситно зрно у погонима за прераду гранулата 70/50÷0,5 мм.
 • Замљивачи зрна – намјењени за ситно зрно у погонима за прераду гранулата 120-20/10 мм.
osadzarka_1 osadzarka_2
osadzarka_3 osadzarka_4
osadzarka_5
Вертикални транспортери

Вертикални транспортери су намњењени за вертикални транспорт расутих и зрнастих материјала и имају примену у различитим гранама привреде:

 • у погонима за механичку прераду угља примењују се као уређаји за транспорт и одводњавање производа из замуљивача,
 • у електранама и термоелектранама – транспорт угља у инсталацијама допреме угља,
 • за транпорт свих врста семена, расутих материјала и биомасе, ,

Стандардне димензије произвођених вертикалних транспортера за одводњавање су сљедеће:

 • Б-630мм
 • Б-800мм
 • Б-1000мм

Вертикални транспортери, који су израђени у нашој фабрици су уређаји који задовољавају разноврсну употребу, одликују се трајношћу и поузданошћу.

podnosnik_kubelkowy_1