ПРОЈЕКТНИ БИРО

Квалификације и искуство у пројектовању система и комплетних технолошких линија нам омогућавају реализацију сложених задатака, које захтевају сарадњу и координацију између неколико области од израде пројекта кроз извођење радова до завршног пројема готовог објекта од стране корисника (принцип ЕПЦ).

Уз сарадњу са локалним произвођачима нудимо пројекте које базирају на више обвласти, у пуном дијапазону машинства, грађевине и електрике.

БИРО ПОСЕЂУЈЕ ИСКУСТВО У ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТА:

Система транспорта и одвоза

Склопова за механичну прераду ископина

Машина и уређаја за наведене технологије

ПОНУДА БИРОА ОБУХВАТА

Уводни пројекат

Тендерски пројекат

Радионички пројекат и пројекат израде

Израду техничке документације машина и уређаја

Издраду документације за дозволе и сертификате