ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

За наше Клијенте довољно добро је искључиво то, што је најбоље. Зато никад не устајемо од подизања нашег стандарда квалитета.

Циљ постизања најбољег квалитета производа захтева увођење сталне контроле производног процеса према ПН ИСО 9001 и сарадњу са признатим јединицама за сертификацију.

Фирме, које су дио Групе LINTER задовољавају све захтеве везане са пројектовањем, производњом, монтажом те сервисирањем, које су наведене у сертификату система менаџмента квалитета ИСО 9001.

Широк дијапазон услуга наше Групе је пре свега намењен рудницима.

Фирме Linter Group сурађују са кључним клијентима – лидерима својих бранша, што проузрокује поштовање рестриктних захтева обезбеђења највишег квалитета – задовољавање захтева није више циљ – ово је наш стандард.

ПРИМЕР СЕРТИФИКАТА КОЈЕ ПОСЕЂУЈЕМО :