ПРОИЗВОДЊА ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА И КООПЕРАЦИЈА

i usługi kooperacyjne

LINTER S.A. посеђује две производне хале – главни погон у Лобзову близу Волбромја и погон у Вођиславу Шлонском.
Главни производни погон LINTER S.A. израђује све делове и елементе, од којих се састоји транспортер, а такође друге специјализоване машине и челичне конструкције.
Тренутно производимо и пружамо услуге за индустрије и производње као што су: рударство, цементаре, копови, енергетика, грађевина, железнице.

ОСИМ РЕАЛИЗОВАЊА ПРОИЗОДЊЕ ПРОЈЕКТОВАНИХ УРЕЂАЈА (М.ДР. ТРАНСПОРТЕРА, ОПЛЕМЕЊИВАЧА, ФИЛТРИРАЈУЋИХ ПРЕСА) РЕАЛИЗУЈЕМО М.ДР. ПРОИЗВОДЊУ:

потпорних конструкција, траса транспортера,

елемента инсталација отклањања издувних гасова, отклањања сумпора,

моста, ограда, потпора,

силоса, резервоара и многих других елемената

УНИВЕРЗАЛНИ МАШИНСКИ ПАРК ОМОГУЋАВА НАМ РЕЛИЗАЦИЈУ МНОГОБРОЈНИХ ЗАДАТАКА ИЗ МЕТАЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ И КООПЕПЕРАЦИЈЕ:

Глодачке операције у оквиру глодања, точења, бушења и стављања навоја

Вршено хоризонталним центром за бушење и глодање ТОС ВАРНСДОРФ са нумеричким управљањем о цијелокупној радној површини 11000 џ 2000 џ 2500 мм (максимална дужина обрађиваних елемената износи 9,5 м). Уређај за обраду је опремљен са два вретена које се налазе један преко пута другог, свака колона са пречником вретена 130 има могућност даљинског рада на целокупној дужини кретања, као што и синхроног рада у оквиру 4000 мм уз максимални радни корак 8000мм/мин и обртаји радног вретена 3000мин.-1 додатна опрема садржи:

  • два окретна стола (1,4×1,6 и 2,0×2,5)
  • угаону главчину, укључујући аутоматске угаоне главчине позициониране и индексиране у две осе, управљане сустемом управљања борверка
  • кранску глодалицу са радним опсегом 5400 џ 1800 џ 750 мм
  • кранове носивости 12,5т
  • стандардне вертикалне и хоризонталне глодалице

Операције заваривања

  • заваривање MIG, MAG, MMA

Браварске операције

Сечење и паљење

  • Сечење шипки, цеви, колена до Ø 450 мм
  • сечење лимова (нумеричка машина за сечење ) до 2000 и 6000 мм

Чишћење површина пескарењем песком и шротом

Фабрање прашком и бојом

Операције на стругу

  • Стругање споља до Ø 1200 мм и Л=4000 мм, тежина елемената до 3 тон
  • стругање на нумеричким струговима до Ø 500 мм

Операције фрезенковања Ø500џ200 мм

Гумирање Ø1900 џ 6000 мм

РАДИ ОДРЖАЊА И ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА НАШИХ ПРОИЗВОДА УСВОЈИЛИ СМО МОДЕЛ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТА ИСО 9001. НАША ПРОИЗВОДЊА ЗАДОВОЉАВА СЛЕДЕЋЕ СТАНДАРДЕ :