КОНТАКТ

Централа Групе
ul. Budowlana 5G
40-301 Katowice, Poljska

tel. + 48 32 793 71 12
fax + 48 32 793 71 14

Служба маркетинга:tel + 48 32 793 71 12 s.1
Служба финансија:tel + 48 32 793 71 12 s.2
Књиговођа:tel + 48 32 793 71 12 s.3
Кадровска служба:tel + 48 32 793 71 12 s.4
Снабдевање:tel + 48 32 793 71 12 s.5
Служба комерцијале:tel + 48 32 793 71 12 s.6

Производња
Łobzów 163
32-340 Wolbrom

tel. + 48 32 647 27 20
fax. +48 32 647 27 31

RODO

Администратор Ваших личних података је Линтер С.А. са седиштем у граду Волбром на ул. Пилсудског 57А, 32-340 Волбром. Лични подаци, који сте навели, биће предмет обраде у циљу остварења контакта и пружања услуге везане са Вашом пријавом.Више информација о обради личних података

Biuro Exportu
ul. Budowlana 5G
40-301 Katowice

+48 662 364 010 en
+48 607 088 107 en fr
+48 508 008 670 ru

RODO

Администратор Ваших личних података је Линтер С.А. са седиштем у граду Волбром на ул. Пилсудског 57А, 32-340 Волбром. Лични подаци, који сте навели, биће предмет обраде у циљу остварења контакта и пружања услуге везане са Вашом пријавом.Више информација о обради личних података

Linter S.A. са седиштем у Волброму | ul. Piłsudskiego 57A | 32-340 Wolbrom | NIP: 637-19-23-050 | Regon: 357211217
Окружни суд за Краков-центар у Кракову, XII Привредно одељење Државног судског регистра
KRS: 0000392386 | Osnovni kapital 7.100.000 zł uplaćen u cijelini

Siedziba spółki

Linter SA ul. Piłsudskiego 57A 32-340 Wolbrom Polska

Zakład produkcyjny

Łobzów 163 32-340 Wolbrom Polska

Biuro Katowice

ul. Budowlana 5G 40-301 Katowice Polska