Polityka jakości

Tylko to, co najlepsze jest wystarczająco dobre dla naszych klientów. Dlatego nigdy nie rezygnujemy z podnoszenia standardów jakości. Cel uzyskania najwyższej jakości wyrobów wymusza przeprowadzenie stałych kontroli procesu produkcyjnego wg PN ISO 9001 i współpracę z uznanymi jednostkami notyfikującymi.

Firmy należące do Grupy LINTER spełniają wszystkie wymagania związane z projektowaniem, produkcją, montażem i serwisowaniem zawarte w certyfikacie systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Szeroki zakres produkcji naszej Grupy jest dedykowany do pracy w kopalniach.

Firmy Linter Group współpracują z czołowymi klientami – leaderami w swoich branżach co wiąże się ze spełnieniem restrykcyjnych wymagań zapewnienia najwyższej jakości – a spełnianie tych oczekiwań nie jest już celem – jest standardem.

Przykłady posiadanych przez nas certyfikatów :