Biuro projektów

Kwalifikacje i doświadczenie w projektowaniu systemów transportowych i kompletnych linii technologicznych pozwalają nam na realizację złożonych zadań wymagających współpracy i koordynacji międzybranżowej od projektu przez wykonanie do przekazania gotowego obiektu do użytkownika (formuła EPC).

We współpracy z lokalnymi podwykonawcami oferujemy projekty wielobranżowe w pełnym zakresie branż: branża mechaniczna, budowlana i elektryczna.

Biuro posiada doświadczenie w opracowaniu projektów :

k

systemów transportu przenośnikami

k

zakładów mechanicznej przeróbki kopalin

k

maszyn i urządzeń wykorzystywanych w tych technologiach

Oferta Biura to:

n

projekty wstępne

n

projekty przetargowe

n

projekty wykonawcze, warsztatowe

n

opracowywanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń

n

opracowywanie dokumentacji dopuszczeniowej i do certyfikacji